top of page
  • ชุดตู้วางทีวี  เป็นหน้าตาของบ้าน เป็นเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินชิ้นแรกๆ ที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน  และยังเป็นศูนย์กลางที่สมาชิกในครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 

  • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชุดตู้วางทีวี ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน เลือกใช้วัสดุที่เสริมความสวยงามให้แก่พื้นที่ เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน และเป็นอาหารตาแก่ครอบครัวในยามพักผ่อน

  • ดังนั้นงานออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชุดตู้วางทีวีของบีฟอร์ยู จึงคำนึงถึงความสวยงามโดดเด่น รองรับการจัดวางอุปกรณ์ความบันเทิงต่างๆ และยังสามารถใช้จัดวางของสวยงาม หรือของที่เจ้าของบ้านภาคภูมิใจ

D-Dining-Table-03R.jpg

TV Cabinet

ชุดตู้วางทีวี

ภาพผลงานลูกค้า เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ชุด ตู้วางTV ( TV Cabinet Built-In Furniture)

bottom of page