top of page

บีฟอร์ยูให้บริการงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน ตู้หนังสือ  ห้องทำงาน โฮมออฟฟิส

  • ออกแบบให้เข้ากับพื้นที่ห้องของคุณ

  • ออกแบบตามขนาดของหนังสือหรือแฟ้มที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อให้เก็บได้ปริมาณ

  • จัดพื้นที่โต๊ะทำงานให้เหมาะกับประเภทของงาน

  • มีทั้งตู้ระบบบานเลื่อนและบานเปิด 

Enscape_2018-12-28-17-40-26.jpg

Bookshelf &

Work Station 

ตู้หนังสือและโฮมออฟฟิส

ผลงานลูกค้างาน ตู้หนังสือ Bookshelf & Work Station

bottom of page