top of page

อุปกรณ์เสริมตู้เสื้อผ้า

นอกจาก ราวแขวนเสื้อ ลิ้นชัก ชั้นวางของ ที่วางของชิ้นใหญ่ ที่เราจัดเตรียมเป็นมาตรฐานในตู้เสื้อผ้าทุกตู้แล้ว บีฟอร์ยูยังมีอุปกรณ์เสริม เพิ่มเติมให้ท่านเลือกใช้ เพื่อรองรับการจัดเก็บเฉพาะในแต่ละประเภท

ถาดเก็บเครื่องประดับ.png

B4U-WF-01

รางลิ้นชักถาดกำมะหยี่เก็บเครื่องประดับ

กว้าง 600 มม. ราคา 4,200 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 5,100 บาท

ราวแขวนกางเกงพร้อมกับกล่องใส่ของ.png

B4U-WF-02

รางลิ้นชักราวแขวนกางเกงพร้อม

ช่องเก็บของ

กว้าง 600 มม. ราคา 3,350 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 3,850 บาท

ราวแขวนกางเกง2.png

B4U-WF-03

รางลิ้นชักราวแขวนกางเกง

กว้าง 600 มม. ราคา 2,800 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 3,300 บาท

ราวแขวนกางเกงพร้อมตะกร้า1.png

B4U-WF-04

รางลิ้นชักราวแขวนกางเกงพร้อมตะกร้า

กว้าง 800 มม. ราคา 4,100 บาท

ตะกร้าลวด.png

B4U-WF-05

รางลิ้นชักตะกร้า

กว้าง 600 มม. ราคา 3,200 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 3,600 บาท

ตะกร้าเหล็ก1.png

B4U-WF-06

รางลิ้นชักกล่องโปร่ง

กว้าง 600 มม. ราคา 4,400 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 4,900 บาท

ชั้นวางรองเท้า1.png

B4U-WF-07

รางลิ้นชักวางรองเท้า

กว้าง 600 มม. ราคา 3,800 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 4,600 บาท

ลิ้นชักกระจก1.png

B4U-WF-08

รางลิ้นชักรางกล่องกระจก

กว้าง 600 มม. ราคา 3,500 บาท

กว้าง 800 มม. ราคา 4,200 บาท

ชั้นวางของเอนกประสงค์.png

B4U-WF-10

ชั้นวางของรางลิ้นชักอเนกประสงค์

กว้าง 400 มม. ราคา 4,400 บาท

กระจกแบบหมุนพร้อมไฟ LED.png

B4U-WF-11

กระจกแต่งตัวรางลิ้นชักปรับมุม

พร้อมไฟแอลอีดี

กว้าง 400 มม. ราคา 4,800 บาท

ราวแขวนเนคไทและเข็มขัด.png

B4U-WF-12

รางลิ้นชักราวแขวนเนคไทและเข็มขัด

กว้าง 250 มม. ราคา 1,500 บาท

bottom of page