top of page
เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้เสื้อผ้า Walk-In_closet_Built-In Furniture

Built-In CLOSET

ตู้เสื้อผ้า บิ้วท์อิน

 • ตู้เสื้อผ้าบิ้วท์อิน ที่รองรับเสื้อผ้าปริมาณมาก ใช้งานได้ทุกตารางนิ้ว

 • ตู้เสื้อผ้าที่จัดเก็บได้อย่างมีระเบียบ พร้อมอุปกรณ์ที่หลากหลาย

 • ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบติดตั้งให้พอดีกับพื้นที่

29468628_369886123527643_249865488438394

ตู้เสื้อผ้าบิ้วท์อิน แบบ REACH-IN CLOSET

ตู้เสื้อผ้าบิ้วท์อิน ( ฺBuilt-In Closet ) แบบติดตั้งตามแนวยาวของผนังห้อง 

 • ความลึกตู้เสื้อผ้ามาตรฐานไม่ควรต่ำกว่า 60 ซม.

 • ติดตั้งเป็นแนวยาว รูปตัว I หรือรูปตัว L ตามพื้นที่ห้อง หรือติดตั้งกลางห้องเพื่อใช้แบ่งพื้นที่ภายใน

 • สูงชนฝ้าเพดาน ไม่เหลือซอกหรือจุดอับ

 • ติดตั้งBuilt-Inเข้ากับพื้นที่ทุกซอกมุมของห้อง

 • ออกแบบเลือกสีและวัสดุให้เข้ากัน Idea งานตกแต่งห้อง

Untitled 566.png

ตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน แบบ WALK-IN CLOSET

เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้เสื้อผ้า Walk-In_closet_Built-In Furniture_12

ตู้เสื้อผ้าบิ้วท์อินที่ออกแบบเป็นห้องเก็บเสื้อผ้า  มีบานเลื่อนเปิดปิดบริเวณทางเข้าออก  

 

 • เหมาะสำหรับห้องนอนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือมีพื้นที่แยกส่วน

 • ติดตั้งประตูบานเลื่อนทางเข้าห้องแต่งตัว

 • ภายในเป็นตู้เสื้อผ้าไม่มีหน้าบาน หยิบเลือกใช้ได้อย่างคล่องตัว

 • เพิ่มโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อใช้เป็นห้องแต่งตัว

 • เก็บเสื้อผ้าได้จำนวนมาก

Untitled 567.png
bottom of page